Zamówienia publiczne

PLATFORMA PRZETARGOWA (e-zamówienia)

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar

Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar

PN/3/2019

informacja_o_wyborze.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Strony