Zamówienia publiczne

Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar

Modernizacja sali fitness w budynku pływalni Skalar

PN/3/2019

informacja_o_wyborze.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Budowa hali pneumatycznej wraz z remontem boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy Sosnkowskiego 3 wraz z modernizacją boiska

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Strony