Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Przetarg nieograniczony PN/3/2018

siwz_z_zalacznikami_dostawa_gazu.pdf

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie OSiR Ursus

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

Wybudowanie zadaszenia trybunu stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

PN/4/2017

wybor_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Ogrodzenie boiska głównego na terenie OSiR Ursus

Ogrodzenie boiska głównego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

PN/3/2017

wybor_oferty.pdf

Strony