Zamówienia publiczne

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie OSiR Ursus

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

Wybudowanie zadaszenia trybunu stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

PN/4/2017

wybor_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Strony