Zamówienia publiczne

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

PN/1/2019

siwz.pdf

1. Dokumentacja projektowa:

opis_do_projektu_budowlano-wykonawczego.pdf

a) Architektura:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Modernizacja kortów tenisowych polegająca na rozbudowie istniejącego budynku zaplecza kortów tenisowych o halę namiotową/sportową wraz z niezbędnymi instalacjami oraz wymianie nawierzchni kortów tenisowych na terenie OSiR Ursus

Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie OSiR Ursus

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO DO OBIEKTÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS

Wybudowanie zadaszenia trybunu stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

PN/4/2017

wybor_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Strony