Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus