Zamówienia publiczne

Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus

Przetarg nieograniczony PN/3/2015

uniewaznienie.pdf

zapytania_i_odpowiedzi_2.pdf

Modernizacja pomieszczeń odnowy biologicznej w budynku pływalni Skalar przy ul. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Przetarg nieograniczony PN/2/2015

informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Modernizacja szatni na zapleczu stadionu

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Strony