Zamówienia publiczne

Wybudowanie zadaszenia trybunu stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

Wybudowanie zadaszenia trybuny stadionu OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3

PN/4/2017

wybor_oferty.pdf

informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

Ogrodzenie boiska głównego na terenie OSiR Ursus

Ogrodzenie boiska głównego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus

PN/3/2017

wybor_oferty.pdf

Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (w ramach zadania: remont pomieszczeń Klubu Sportowego w OSiR) - etap III

Budowa budynku zaplecza kortów tenisowych

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Budowa budynku zaplecza kortów tenisowych

Przetarg nieograniczony PN/2/2016

Warszawa, 18.10.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Strony