Zamówienia publiczne

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów OSiR Ursus

Zakup energii elektrycznej dla obiektów OSiR Ursus

Przetarg nieograniczony PN/4/2014

siwz-zakup_energii_elektrycznej_z_zalacznikami.pdf

Modernizacja szatni na zapleczu stadionu

Przetarg nieograniczony PN/3/2014

siwz.pdf

stwior_budowlana_szatnie.pdf

Modernizacja szatni na zapleczu stadionu.

Przetarg nieograniczony PN/2/2014.

Załaczniki 

siwz_z_zalacznikami.pdf

stwior_budowlana_zal_nr_9.pdf

Strony