Informacje i ogłoszenia

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku pływalni Albatros

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Przyjęto ofertę firmy: Monika Narożniak "Musica" Placówka Edukacji Muzycznej z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 4/89, 02 - 495 Warszawa.

 

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Przyjęto ofertę firmy: Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak, Sikorski i Gricuk Sp. J., 01-531 Warszawa, u. Wybrzeże Gdyńskie 2.

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza konkurs ofert na:

Konkurs na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt i małych dzieci

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt oraz małych dzieci (do lat 4) na basenie rekreacyjnym pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 oraz Albatros ul. Orląt lwowskich 1  w Warszawie:

Pływalna Skalar

Wynajem pomieszczenia zaplecza pływalni Albatros

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem powierzchni asfaltowego terenu plaży Pływalni Albatros

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na

Konkurs na organizację i prowadzenie zajęć dla niemowląt

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

Strony