Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku pływalni Albatros

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego w budynku pływalni Albatros

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Przyjęto ofertę firmy: Monika Narożniak "Musica" Placówka Edukacji Muzycznej z siedzibą przy ul. Walerego Sławka 4/89, 02 - 495 Warszawa.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus na podstawie § 3 Zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w  Warszawie oraz terenu przy budynku Pływalni Albatros znajdującego się na działce będącej własnością m.st. Warszawy z przeznaczeniem na działalność kulturalną, oświatową z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Nieruchomość można oglądać codziennie, w godzinach 8.00–16.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 22 817 51 94 lub 516 17 80 74

Całkowita powierzchnia  lokalu użytkowego: 183,80 m2

Całkowita powierzchnia  terenu: 185 m2

Proponowany okres wynajmu: do 3 lat

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

z dopiskiem: „Konkurs ofert na wynajem”

Termin składania ofert upływa dnia 12.07.2017 r. do godz. 15.00

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną miesięczną stawkę czynszu za 1 m2.
  4. Okres wynajmu.
  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG).

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:

Daniel Piotrowicz tel. 516 17 80 74.