Wynajem pomieszczenia zaplecza pływalni Albatros

Wynajem pomieszczenia zaplecza pływalni Albatros

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem pomieszczenia zaplecza pływalni Albatros przy ul. Orląt Lwowskich 1 w  Warszawie
z przeznaczeniem na działalność kulturalną, oświatową, sportową, z wyłączeniem działalności gastronomicznej.

Całkowita powierzchnia wynajmu: 49,5 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Termin składania ofert upływa dnia 24.11.2016 r. do godz. 15.00

Oferta powinna zawierać:
1.    Nazwę i adres firmy.
2.    Telefon kontaktowy.
3.    Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego.
4.    Okres wynajmu.
5.    Aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG).

Pomieszczenia można oglądać codziennie, w godzinach 8.00–20.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem: 22 817 51 94 lub 516 17 80 74

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Daniel Piotrowicz, tel. 516 17 80 74.