Wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

wynajem lokalu użytkowego, położonego w budynku pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.

Preferowana branża działalności: fryzjerstwo, kosmetyka, odnowa biologiczna itp.

Powierzchnia wynajmu: 76,9 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 1 grudnia 2014 r. o godz. 12.00

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Zakres proponowanych usług.
  6. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska tel: 22 250 19 01