Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt handlowy z artykułami sportowymi

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt handlowy z artykułami sportowymi

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

 
Wynajem lokalu użytkowego, położonego na parterze w budynku pływalni przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie z przeznaczeniem na punkt handlowy z artykułami sportowymi.

Powierzchnia wynajmu: 11 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus 
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3 lub przesłać na adres  osir@osirursus.pl .

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA  27 lutego 2024 r. o godz. 10.00

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres firmy.
2. Telefon kontaktowy.
3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
4. Okres wynajmu.
5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją:
„AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Justyna Greliak
tel: 22 250 19 01.