Zasady funkcjonowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
  • Uchwały nr XXVIII/543/2004 Rady m. st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r.
  • Statutu