Władze

Dyrektor OSiR Ursus
Pan Sławomir Luliński
ul. Sosnkowskiego 3, 02 - 495 Warszawa
tel. 22 250 19 01
e-mail: osir@osirursus.pl

Zastępca Dyrektora
Pani Małgorzata Dubińska
ul. Sosnkowskiego 3, 02 - 495 Warszawa
tel. 22 250 19 01
e-mail: mdubinska@osirursus.pl

Kierownik Pływalni Albatros
Pan Daniel Piotrowicz
ul. Orląt Lwowskich 1, 02 - 495 Warszawa
tel. 723 249 168
e-mail: albatros@osirursus.pl