Status prawny

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadajacą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

Działa na podstawie Uchwały nr XXVIII/543/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus".

uchwaly_i_statut.pdf