Status prawny

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy nie posiadajacą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego.

uchwala_i_statut_osir_ursus_z_2021_roku.pdf