Redakcja

Redaktor:

Justyna Greliak

Starszy specjalista ds. promocji i marketingu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

tel. 22 250 19 01, e-mail: jgreliak@osirursus.pl