Termomodernizacja hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3 (w ramach zadania: remont pomieszczeń Klubu Sportowego w OSiR) - etap III