zajęcia senior - starszy, sprawniejszy
zajęcia senior - starszy, sprawniejszy

Senior - Starszy, Sprawniejszy

O programie

Program „Senior – Starszy, Sprawniejszy” – to pływanie rekreacyjne skierowane do emerytów i rencistów (mieszkańców Warszawy) powyżej 50 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

  • osobiste zapisanie się na wybraną grupę,
  • posiadanie dokumentów uprawniających do udziału w programie (DO i legitymacja),
  • podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

Wstęp odpłatny 1 zł od osoby/wejście - w kasie, przed wejściem na pływalnię.

Uwaga: nieobecność na zajęciach powyżej 30 dni jest jednoznaczna z rezygnacją z zajęć.

Zapisu można dokonać do jednej z grup - na Pływalni Skalar (max. 60 osób w grupie) lub na Pływalni Albatros (max. 40 osób w grupie).

W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wykorzystany, istnieje możliwość dopisania się do drugiej grupy.