Senior - Starszy, Sprawniejszy

Program „Senior – Starszy, Sprawniejszy” – to pływanie rekreacyjne skierowane do emerytów i rencistów (mieszkańców Warszawy) powyżej 50 roku życia. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest:

- osobiste zapisanie się na wybraną grupę,

- posiadanie dokumentów uprawniających do udziału w programie (DO i legitymacja),

- podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.

Wstęp odpłatny 1 zł od osoby/wejście - w kasie, przed wejściem na pływalnię.

Zapisu można dokonać od 17 września 2019 r. - do dwóch grup - jednej na Pływalni Skalar (max. 60 osób w grupie) i jednej na Pływalni Albatros (max. 48 osób w grupie).

W przypadku gdy limit miejsc nie zostanie wykorzystany, istnieje możliwość dopisania się do kolejnej grupy.

W związku z pandemią program jest wstrzymany do odwołania.