Pływalnia Skalar
pływalnia Skalar od środka

Pływalnia Skalar

O pływalni

W skład Pływalni Skalar wchodzi:

 • basen sportowy o wymiarach 25 m x 12,50 m, głębokość 1,40 – 1,80 m,
  temperatura wody 28°C, ilość torów 6
 • basen rekreacyjno – rehabilitacyjny o wymiarach 10 m x 6,25 m,
  głębokość 0,80 – 1,00 m, temperatura wody 32°C – 34°C
 • brodzik dla małych dzieci ze zjeżdżalnią i parasolem wodnym o wymiarach
  6,25 m x 2,5 m, głębokość 0,00 – 0,40 m, temperatura wody 32°C – 34°C
 • 70 metrowa zjeżdżalnia
 • 2 stacje masażu wodnego, 2 whirpoole, 5 łóżek z masażem powietrznym,
  3 masaże boczne
 • widownia na 150 miejsc

Woda w nieckach basenowych jest ozonowana a parking przy pływalni mieści około 150 aut.

Dzieci do 4 roku życia - wstęp bezpłatny, obowiązkowo z pampersem wodnym.

Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych:

 • w dwa miejsca parkingowe,
 • wejścia i podjazdy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich
 • szatnie i toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • obiekt wyposażony we własne wózki inwalidzkie do poruszania się w strefie mokrej pływalni
 • winda/krzesełko umożliwiające wejście do niecki basenowej
 • bilety ulgowe dla osób niepełnosprawnych.

Pływalnia SKALAR
ul. K. Sosnkowskiego 3
tel. 22 250 19 01
e-mail: osir@osirursus.pl

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Pływalnia Skalar)

1. Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) i 8.00 – 22 (sobota – niedziela).
2. Na pływalni może przebywać nie więcej niż 75% obłożenia obiektu. Do limitu nie są wliczane osoby posiadające certyfikat szczepienia.
3. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie  a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
4. Na terenie całego obiektu (także w wodzie) obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
6. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
7. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
9. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
10. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
11. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę na usta i nos w pomieszczeniu przebieralni. 
12. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia*; 
13. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp.
14. Zalecamy płatność kartą. 
15. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ww. schorzenia  przysługuje Policji i Straży Miejskiej
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
6:00 - 22:00
sobota-niedziela
8:00 - 22:00

Honorujemy karty: 

Karta Dużej Rodziny
Karta Warszawiaka
karta Multisport
Fitprofit
FitSport