PRACA

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu rekrutacyjnego  (konkurs nr 1-2016) do objęcia stanowiska urzędniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus wyłoniono Pana Marka Kwiatkowskiego zamieszkałego w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz wiedzą i dużym doświadczeniem niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku Zastępcy Dyrektora.

Zastępca Dyrektora