PRACA

W wyniku przeprowadzonego postępowaniu rekrutacyjnego (konkurs nr 1-2014) do objęcia stanowiska urzędniczego w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus wyłoniono Pana Daniela Piotrowicza zamieszkałego w Warszawie.

Kierownik Pływalni - Pływalnia Albatros

Uzasadnienie wyboru: Kandydat w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się bardzo dobrą znajomością przepisów oraz wiedzą i dużym doświadczeniem niezbędnym do realizacji zadań na stanowisku Kierownika Pływalni. Ponadto posiada wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie zawodowe, które umożliwi sprawne wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych.