Orlik 2012
Orlik 2012

Orlik 2012

O boisku

W skład obiektu wchodzi:

  • zadaszone (w okresie jesienno - zimowym) boisko piłkarskie o wymiarach 30 m x 62 m,
  • boisko do koszykówki oraz do siatkówki o wymiarach 19,1 m x 32,1 m

wraz z zapleczem szatniowym.

Boiska te są dostępne bezpłatnie.

Obiekt posiada szatnię dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Rezerwacje boiska dokonywane są internetowo w naszym Panelu Klienta

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (boisko do piłki nożnej Orlik).

1. Obiekt otwarty jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 22.00, w soboty i niedziele w godz. 10.00 – 20.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektu z użytkowania przez osoby indywidualne.
2. Na terenie boiska może przebywać nie więcej niż 30 % obłożenia obiektu. Do limitu liczby osób nie wlicza się: osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”
3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
4. Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
8:00 - 22:00
sobota-niedziela
10:00 - 20:00