nauka pływania
nauka pływania

Nauka pływania

O zajęciach

Umiejętność pływania w znaczący sposób wpływa na komfort życia każdego człowieka. Wiele osób uważa, że jedynie pływanie jest skutecznym sposobem leczenia wad postawy i wpływa na wszechstronny rozwój całego organizmu. Poprawia funkcjonowanie układu oddechowego, reguluje ciśnienie krwi, a dzięki pracy mięśni w odciążeniu wzmacnia kości i stawy. Częste wizyty na basenie hartują organizm, dzięki czemu rzadziej ulegamy przeziębieniom. Co istotne, nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć swoją przygodę z wodą.

Serdecznie zapraszamy na zajęcia w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.!

Sprzedaż zajęć rozpocznie się 26 lutego 2021 r. 

 

Informacje i zasady

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Pływalnia Skalar) od dnia 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach 8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2. Na terenie całego obiektu (także w wodzie)  obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
3. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
4. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
5. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
7. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
8. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
9. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę na usta i nos w pomieszczeniu przebieralni. 
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
10. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
11. Zalecamy płatność kartą. 
12. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
13. Zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
14. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
 
Zasady udostepnienia obiektów infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Orląt Lwowskich 1 (Pływalnia Albatros) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach 8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2. Sauna otwarta w dni powszednie od 16.00 do 21.45, w soboty i niedziele od 14.00 do 21.45.
3. Wanna jacuzzi nieczynna do odwołania.
4. Na terenie całego obiektu (także w wodzie) obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
6. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
7. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
9. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
10. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
11. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę na usta                      i nos w pomieszczeniu przebieralni. 
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
12. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust itp. 
13. Zalecamy płatność kartą. 
14. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
15. Zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04