nauka gry w tenisa
nauka gry w tenisa

Nauka gry w tenisa

O zajęciach

Chciałbyś podszkolić swoje umiejętności w grze w tenisa albo spróbować podstaw tej dyscypliny sportu?

Polecamy lekcje indywidualne, dla dwóch lub trzech osób oraz w grupach 4 - 5 osobowych z wykwalifikowanym instruktorem.

Zajęcia skierowane są dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży oraz dorosłych! Lekcje trwają 60 minut.

Każdy uczeń będzie mieć zapewniony sprzęt do nauki gry (rakieta + piłki, pomoce treningowe itp.) oraz profesjonalną opiekę instruktora.

Sprzedaż zajęć nauki gry w tenisa w roku szkolnym 2021/2022, rozpocznie się 6 września 2021 r. o godz. 7.00 i odbywać się będzie w recepcji kortów tenisowych. 

Kursy rozpoczną się 13 września 2021 r. Serdecznie zapraszamy na zajęcia!

Wiecej infirmacji pod numerem 509 233 515 lub e-mailem: recepcjakorty@osirursus.pl.

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 - Korty tenisowe i squash

1. Obiekt otwarty przez cały tydzień w godzinach 8.00 – 22.00.
2. Na kortach może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.
3. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 50 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie  a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
4. Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
5. Obowiązkowe noszenie maseczek przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
dziecka do ukończenia 5 roku życia;
osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia*; 
6. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp
7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka oraz przy każdym korcie.
8. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia sportowego narażonego na bezpośredni kontakt.
9. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
10. Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
11. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają  w strefie czekania.
12. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
13. Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
14. Zalecamy płatność  online lub kartą.
15. Zalecane jest korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. W przypadku skorzystania z wypożyczalni recepcji kortów, sprzęt (rakiety, piłki) zostaje zdezynfekowany po każdym użyciu.
16. Sugerowana jest gra bez zmian stron kortu.
17. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).
18. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 - Nauka Gry w Tenisa

1. Osoby uczestniczące w zajęciach oraz korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
2. Obowiązkowe noszenie maseczki przez użytkowników.
3. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
4. Zbiórkę przed zajęciami ustala instruktor tenisa odpowiedzialny za konkretną grupę w specjalnie wyznaczonym na terenie kortów do tego miejscu.
5. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
6. Naukę gry w tenisa mogą podejmować wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
8. Po każdych zajęciach następuje dezynfekcja sprzętu sportowego wykorzystanego do przeprowadzenia zajęć przez instruktora.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
7:00 - 22:00
sobota-niedziela
7:00 - 22:00