Tenis
Tenis

Tenis

Komunikat

Szanowni Państwo,
na mocy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617 i 654) informujemy, iż do 18 kwietnia 2021 r. wszystkie obiekty OSiR Ursus pozostają NIECZYNNE. Karnety zostaną przedłużone o ten okres a zajęcia odrobione w terminie późniejszym.
Pływalnia Albatros jest nieczynna dla klientów indywidualnych ale serdecznie zaprasza członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.
Kluby pływackie zrzeszone w Polskim Związku Pływackim zapraszamy do rezerwacji torów (kontakt: albatros@osirursus.pl, tel. 22 817 51 94).
Na indywidualne treningi pływackie, Pływalnia Albatros zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 21.00, po okazaniu dokumentu potwierdzającego w/w uprawnienia, wystawionego przez Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski albo polski związek sportowy.
Prosimy o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych obowiązujących na terenie pływalni. 

O kortach tenisowych

Korty tenisowe OSiR Ursus to jeden z najnowocześniejszych kompleksów tenisowych w Warszawie.

Mieszczą się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, przy ul. Sosnkowskiego 3 (wjazd od ulicy Alei Bzów).

Dysponujemy :

  • czterema oświetlonymi kortami tenisowymi z nawierzchnią ze sztucznej trawy, w całorocznej hali tenisowej z otwieranymi bokami,
  • jednym kortem do squasha,
  • szatniami z natryskami,
  • profesjonalną kadrą,
  • lekcjami nauki gry w tenisa.

Dysponujemy wypożyczalnią sprzętu, cennik dostępny jest poniżej.

Rezerwacji kortów można dokonać internetowow przez nasz panel klienta https://panelklienta.osirursus.pl/login lub telefonicznie pod numerem 509 233 515.

Kontakt: 509 233 515,   e-mail: recepcjakorty@osirursus.pl

Informacje i zasady

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Korty tenisowe i squash) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 8.00 -22.00.
2. Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
3. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
4. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka oraz przy każdym korcie.
6. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia sportowego narażonego na bezpośredni kontakt.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
8. Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
9. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają  w strefie czekania.
10. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
11. Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
12. Zalecamy płatność  online lub kartą.
13. Zalecane jest korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. W przypadku skorzystania z wypożyczalni recepcji kortów, sprzęt (rakiety, piłki) zostaje zdezynfekowany po każdym użyciu.
14. Sugerowana jest gra bez zmian stron kortu.
15. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
 
 
Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Nauka Gry w Tenisa) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Osoby uczestniczące w zajęciach oraz korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
2. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
3. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Zbiórkę przed zajęciami ustala instruktor tenisa odpowiedzialny za konkretną grupę w specjalnie wyznaczonym na terenie kortów do tego miejscu.
6. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
7. Naukę gry w tenisa mogą podejmować wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
9. Po każdych zajęciach następuje dezynfekcja sprzętu sportowego wykorzystanego do przeprowadzenia zajęć przez instruktora.

* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
8:00 - 22:00
sobota-niedziela
8:00 - 22:00

Honorujemy karty: 

karta Multisport