klub fitness
klub fitness

Klub fitness

O Klubie Fitness

Klub Fitness zlokalizowany jest na I piętrze w budynku Pływalni Skalar, przy ul. Sosnkowskiego 3.

W jego ofercie znajdziecie Państwo następujące zajęcia:

 • TBC
 • TRX
 • antycellulit
 • joga
 • pilates
 • tabata
 • zumba
 • terning obwodowy
 • zdrowy kręgosłup

Klienci Klubu Fitness, którzy wykupili karnet na zajęcia, mogą korzystać z sali aerobowej GRATIS:

 • 100 zł ważny przez 1 m-c - korzystają z sali w okresie ważności karnetu
 • 100 zł ważny przez 2 m-ce - korzystają z sali przez 1 miesiąc począwszy od daty zakupu
 • 178 zł ważny 2 m-ce - korzystają z sali w okresie ważności karnetu.

Kontakt do Klubu Fitness: 519 833 116 czynny w godzinach pracy Klubu Fitness.

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 - Klub Fitness

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.osirursus.pl. 
2. Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na Sali fitness  – max. 1 os. na 15 m2. Do limitów liczby osób nie wlicza się: osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”
3. Obowiązuje zakaz korzystania z zajęć fitness osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5  metrowej odległości.
5. Bezpośrednio przed recepcją/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania. 
6. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
8. Zajęcia trwają 55 minut. Zapewniamy 5 minutową przerwę pomiędzy grupami na wietrzenie pomieszczenia i dezynfekcję.
9. Rekomendujemy korzystanie z własnych mat. Zapewniamy środki do dezynfekcji użytego przez klientów sprzętu, który powinien być dezynfekowany przez klienta po zakończeniu zajęć. 
10. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi. 
11. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników   zajęć,  z wyłączeniem osób przebywających na Sali w trakcie zajęć.  
12. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia 5 roku życia; osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia*; 
13. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp.
14. Zalecamy płatność kartą. 
15. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu udziału w zajęciach i przebrania się. 
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego dokumentu potwierdzającego ww. schorzenia  przysługuje Policji i Straży Miejskiej
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
16:45 - 22:00
sobota-niedziela
8:00 - 12:00

Honorujemy karty: 

karta Multisport
Fitprofit
FitSport