Zapytanie ofertowe na wykonanie, wymianę, podłączenie i uruchomienie głównej rozdzielnicy elektrycznej

Zapytanie ofertowe na wykonanie, wymianę, podłączenie i uruchomienie głównej rozdzielnicy elektrycznej

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na adres: skwiatkowski@osirursus.pl do dnia 12.04.2023 r. na wykonanie, wymianę, podłączenie i uruchomienie głównej rozdzielnicy elektrycznej w budynku zaplecza sportowego stadionu  w OSiR Ursus ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.

Planowany zakres prac:

1. Identyfikacja obwodów elektrycznych podłączonych do rozdzielnicy, demontaż starej rozdzielnicy elektrycznej z odłączeniem obwodów odbiorczych i linii kablowych. Demontaż i z rozłączeniem układu pomiarowego - 1 kpl.

2. Wykonanie hermetycznej, zamykanej rozdzielnicy elektrycznej obsługującej odbiory o mocy do 100kW  ze skompletowaniem aparatów rozdzielczych i rozdziałem na obwody odbiorcze - 1 kpl.

3. Wykonanie złącza kablowo-pomiarowego i przeniesienie układu pomiarowego na przeciwległą ścianę. Wymiana przekładników prądowych i licznika energii elektrycznej - 1 kpl.

4. Podłączenie wszystkich kabli elektrycznych ziemnych do rozdzielnic - 1 kpl.

5. Na czas robót wykonanie prowizorycznej rozdzielnicy przenośnej do podłączenia priorytetowych obwodów (boisko boczne, korty, budynek klubu, szlabany, oświetlenie) - 1 szt.

6. Wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami - 1 kpl.