Zapytanie ofertowe na wykonanie na pływalni „Skalar” ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa Ursus remontu schodów betonowych zewnętrznych wraz z wymianą okładzin

Zapytanie ofertowe na wykonanie na pływalni „Skalar” ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa Ursus remontu schodów betonowych zewnętrznych wraz z wymianą okładzin

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na adres: skwiatkowski@osirursus.pl do dnia 12.04.2023 r. na wykonanie na pływalni „Skalar” ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa Ursus remontu schodów betonowych zewnętrznych wraz z  wymianą okładzin.
Szczegółowy zakres prac w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 15.00.