Zapytanie ofertowe na modernizację sterowania dwoma basenowymi centralami wentylacyjnymi (koszt urządzeń, transportu, montażu, uruchomienia i szkolenia): N1W1 i N2W2 firmy IV PRODUKT, typ: EXE-300 i EXE-360 na pływalni „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-49

Zapytanie ofertowe na modernizację sterowania dwoma basenowymi centralami wentylacyjnymi (koszt urządzeń, transportu, montażu, uruchomienia i szkolenia): N1W1 i N2W2 firmy IV PRODUKT, typ: EXE-300 i EXE-360 na pływalni „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-49

Prosimy o przesłanie oferty cenowej na adres: skwiatkowski@osirursus.pl zawierającej  koszt urządzeń, transportu, montażu, uruchomienia i szkolenia na modernizację sterowania dwoma basenowymi centralami wentylacyjnymi: N1W1 i N2W2  firmy IV PRODUKT, typ : EXE-300 i EXE-360 na pływalni „Skalar” ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa Ursus, do dnia 31.03.2023 r. 
Przewidywany wstępnie zakres prac:
- dodanie falowników szt. 4 do silników 7,5 kW napędzających wentylatory nawiewu i wywiewu w centralach wentylacyjnych, w tym prace instalacyjne oraz programowanie wraz z utworzeniem harmonogramów pracy central, dodanie systemu BMS zarządzającego i monitorującego pracą central  wraz z komputerem/serwerem itd., dzięki któremu obsługa będzie miała wizualizacje i pełny podgląd do pracy dwóch central, tak aby można było korzystać np. z  obserwacji historii pracy central,  analizując jej zachowanie i korzystać z  harmonogramów. Następnie, aby do utworzonego BMS można było w przyszłości integrować pozostałe urządzenia - centrale wentylacyjne i również nimi zarządzać.

Przegląd urządzeń, dokumentacji oraz omówienie dokładnego zakresu prac w dni robocze w/m w godzinach 9.00 – 15.00.