Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym w budynku pływalni Skalar

Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym w budynku pływalni Skalar

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

Wynajem powierzchni użytkowej wraz z zabudowanym barkiem gastronomicznym w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.

Powierzchnia wynajmu: 13 m2
Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus
02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3, e-mail: osir@osirursus.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 15 maja 2015 r.

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca/dzierżawca jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Zakres proponowanych usług.
  6. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska, tel.: 22 250 19 01