Urządzenie parku linowego na wydzielonym terenie należącym do Ośrodka

Urządzenie parku linowego na wydzielonym terenie należącym do Ośrodka

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na

urządzenie i prowadzenie parku linowego na wydzielonym terenie należącym do OSiR Ursus przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Proponowany okres współpracy – do 3 lat.

Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa

Oferta powinna zawierać:

  1. nazwę i adres firmy,
  2. odpis z właściwego rejestru z adnotacją „Aktualne na dzień składania ofert” (potwierdzający dopuszczenie do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem),
  3. telefon kontaktowy,
  4. proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego,
  5. preferowany okres współpracy,
  6. koncepcję zagospodarowania terenu,
  7. wypełniony Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 1213/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3.08.2018 r. wraz z określonymi w nim odpowiednimi załącznikami.

Termin składania ofert upływa 11 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00

Informacji w sprawie konkursu udziela Elżbieta Kułakowska, tel. 22 250 19 01, 511 866 275