Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt handlowy z artykułami sportowymi

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na punkt handlowy z artykułami sportowymi

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs  ofert na wynajem

lokalu użytkowego z przeznaczeniem na  punkt handlowy z artykułami sportowymi, położonego na parterze w budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.

Łączna powierzchnia wynajmu:  10,00 m²

Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa.

Termin składania ofert upływa 6 lutego 2018
 

Oferta powinna zawierać:

  1. Nazwę i adres firmy.
  2. Telefon kontaktowy.
  3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca jest skłonny płacić wynajmującemu.
  4. Okres wynajmu.
  5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska
Tel: 22 250 19 01