Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus

ogłasza konkurs ofert na wynajem:

lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność cateringowo-gastronomiczną (zaplecze kuchenne, magazynowe, pokój socjalny, toaleta, łącznie 8 pomieszczeń), znajdującego się na piętrze Pływalni Skalar, położonej przy ul. K. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Łączna powierzchnia wynajmu:  84,32 m²

Proponowany okres wynajmu: do 3 lat.

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus , 02-495 Warszawa, ul. Sosnkowskiego 3.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 24 listopada 2017 r.

Oferta powinna zawierać:
1. Nazwę i adres firmy.
2. Telefon kontaktowy.
3. Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca jest skłonny płacić wynajmującemu.
4. Okres wynajmu.
5. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Małgorzata Dubińska tel: 22 250 19 01