Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

Konkurs ofert na dzierżawę kortów tenisowych

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu:

Przyjęto ofertę firmy: Centrum Tenisowe Prestige Szczepaniak, Sikorski i Gricuk Sp. J., 01-531 Warszawa, u. Wybrzeże Gdyńskie 2.

 

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ogłasza konkurs ofert na:

Dzierżawę kortów tenisowych położonych przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie

Przedmiot dzierżawy: 3 korty bez zaplecza socjalno-szatniowego (ze względu na prowadzone prace budowlane, jeden z 4 kortów będzie wyłączony z użytkowania)

Proponowany okres dzierżawy: 01 listopada 2017 do 30 kwietnia 2018 r. (6 miesięcy)

Oferty, w formie pisemnej, należy składać osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus, ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa, e-mail: osir@osirursus.pl

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 6 października 2017 o godz. 10.00

Oferta powinna zawierać:

1.Nazwę i adres firmy.

2.Telefon kontaktowy.

3.Proponowaną cenę brutto czynszu miesięcznego, którą najemca / dzierżawca jest skłonny płacić  wynajmującemu.

4. Aktualny dokument dopuszczający do obrotu prawnego właściwego w zakresie objętym konkursem (odpis właściwego rejestru) z adnotacją: „AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT”.

Informacji w sprawie konkursu udziela Pani Elżbieta Kułakowska, tel: 22 250 19 01.