WYNIKI BADAŃ WODY

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż  w roku 2019 analiza i  badania wody na pływalniach Skalar i Albatros  realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 079:

J.S. Hamilton Poland Spółka Akcyjna, z siedzibą 81 – 571 Gdynia ul. Chwaszczyńska 180, NIP: 586-000-60-39, REGON: 002893048, kapitał zakładowy w kwocie 343 545,60 zł, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000457421, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ – VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_listopad_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_pazdziernik_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_wrzesienpazdziernik_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_wrzesien_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_sierpien_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_lipiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalni_albatros_czerwiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_czerwiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_maj_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_maj_2021.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_-_marzec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_marzec_2021_r.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_-_luty_2021.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_-_luty_2021.pdf

 

wyniki_badan_wody_skalar_grudzien_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_grudzien_2020.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_listopad_2020.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_pazdziernik_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_pazdziernik_2020.pdf

wynik_badan_wody_plywalnia_skalar_wrzesien_2020.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_wrzesien_2020_.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_sierpien_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_sierpien_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_lipiec_2020.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_lipiec_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_15.06.20.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_15.06.2020.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_10.06.2020.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_luty_2020.pdf

wynik_badan_wody_plywalnia_albatros_luty_2020.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_styczen_2020.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_styczen_2020.pdf

 

wyniki_badan_wody_skalar_grudzien_2019.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_grudzien_2019_.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_-listopad_2019r.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_listopad_2019.pdf

wyniki_badan_wody_albatrosa_pazdziernik_2019.pdf

wyniki_badan_wody_skalara_pazdziernik_2019.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_wrzesien_2019.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatrosa_wrzesien_2019.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_sierpien_2019.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatrosa_sierpien_2019.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_lipiec_2019.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatrosa_lipiec_2019.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_czerwiec_2019.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_czerwiec_2019.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_maj_2019.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_maj_2019.pdf

wyniki_badan_wody_kwiecien_2019_albatros.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_marzec_2019.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_marzec_2019.pdf

wyniki_badan_wody_luty_2019_skalar.pdf

wyniki_badan_wody_luty_2019_albatros.pdf

wyniki_badania_wody_albatros_styczen_2019.pdf

wyniki_badania_wody_skalar_styczen_2019_r.pdf