WYNIKI BADAŃ WODY

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w roku 2022 analizy i badania wody na pływalniach Skalar i Albatros realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 313:

SGS Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:  01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3,  wpisaną  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000027334, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 586-000-56-08, REGON 000144259 

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

wyniki_badan_wody_albatros_pazdziernik_2022.pdf.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_wrzesien_2022_r.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_wrzesien_2022.pdf

wyniki_badan_wody_alabatros_sierpien_2022.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_sierpien_2022.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_lipiec_2022.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_lipiec_2022.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_czerwiec_2022.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_czerwiec_2022.pdf

wyniki_badan_wody_maj_2022_albatros.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_maj_2022_r.pdf

wyniki_badan_wody_kwiecein_2022_albatros.pdf

wyniki_badan_wody_kwiecien_2022_skalar.pdf

wynika_badan_wody_marzec_2022_albatros.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_marzec_2022_r.pdf

wyniki_badan_wody_luty_2022_skalar.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_luty_2022.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_styczen_2022.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_styczen_2022.pdf

 

skalar_ocena_jakosci_wody_basenowej_w_2021.pdf

albatros_ocena_jakosci_wody_basenowej_w_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_grudzien_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_grudzien_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_listopad_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_listopad_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_pazdziernik_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_albatros_wrzesienpazdziernik_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_wrzesien_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_sierpien_2021.pdf

wyniki_badania_wody_plywalnia_skalar_lipiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalni_albatros_czerwiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_czerwiec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_albatros_maj_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_maj_2021.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_-_marzec_2021.pdf

wyniki_badan_wody_plywalnia_skalar_marzec_2021_r.pdf

wyniki_badan_wody_albatros_-_luty_2021.pdf

wyniki_badan_wody_skalar_-_luty_2021.pdf