boisko boczne ze sztuczną nawierzchnią
boisko boczne ze sztuczną nawierzchnią

Boczne ze sztuczną nawierzchnią

Komunikat

Szanowni Państwo, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. informujemy, iż WSZYSTKIE OBIEKTY OSIR URSUS SĄ NIECZYNNE do 31 stycznia 2021 r. włącznie.

O boisku

Nowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej, o wymiarach 105 x 68 m, z oświetleniem oraz trybuną mogącą pomieścić 700 kibiców, oddane do użytku w lipcu 2013 r.

OBIEKT POSIADA CERTYFIKAT FIFA TWO STAR!

Zapraszamy do treningów i rozgrywek piłkarskich na naszym boisku bocznym.

Rezerwacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 pod numerem tel. 506 878 558.

W cenę wynajęcia boiska wchodzi również oświetlenie oraz udostępnienie zaplecza szatniowego.

 

Informacje i zasady

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Stadion)

 1. Obiekty otwarte są w godzinach 8.00 – 22.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektów z użytkowania przez osoby indywidualne.
 2. Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie:
  1. działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników,
  2. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia  oraz bez publiczności.
 3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
 4. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maski, maseczki, przyłbice albo kask ochronny). Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):
  1. dziecka do ukończenia 5 roku życia,
  2. osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa*
  3. sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
 5. Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
 6. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad , wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.

* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
6:00 - 22:00
sobota-niedziela
8:00 - 22:00