Bieżnia lekkoatletyczna

Wokół boiska głównego trawiastego zlokalizowana jest sześciotorwa bieżnia z profesjonalnej nawierzchni syntetycznej - poliuretanu, o długości 400 m. Zaparszamy wszystkich sympatyków do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu (po zapoznaniu się z regulaminem korzystania ze stadionu dostepnym poniżej). Bieżnia dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich indywidualnych biegaczy. Na zajęcia komercyjne lub imprezy sportowe wynajmowana jest odpłatnie za zgodą Dyrekcji Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus.

Na czas meczów piłki nożnej na boisku trawiastym, bieżnia będzie wyłączona z użytkowania, o czym poinformujemy wcześniej na naszej stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Inwestycja przebudowy bieżni na stadionie przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie, została dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Wojewódzkiego Wieloletnieo Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Stadion)
1.    Obiekty otwarte są w godzinach 8.00 – 22.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektów z użytkowania przez osoby indywidualne.
2.    Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie:
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników,
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia  oraz bez publiczności.
3.    Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
4.    Na terenie obiektów sportowych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maski, maseczki, przyłbice albo kask ochronny). Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):
− dziecka do ukończenia 5 roku życia,
− osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa*
− sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
5.    Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
6.    Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad , wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040

Godziny otwarcia
poniedziałek-piątek
6:00 - 22:00
sobota-niedziela
8:00 - 22:00