boiska rekreacyjne
boiska rekreacyjne

Boiska rekreacyjne

O boiskach rekreacyjnych

Ośrodek dysponuje dużym terenem zielonym na, którym można się zrelaksować, "poplażować" oraz aktywnie spedzić czas na boiskach rekreacyjnych, takich jak:

  • boisko do koszykówki,
  • boisko do badmintona,
  • boisko do siatkówki plażowej,
  • ścianka do tenisa,
  • wielofunkcyjne boisko sportowe 54 m x 33 m,
  • siłownia plenerowa,
  • plac do ćwiczeń Street Workout.

Boiska te są zlokalizowane między Parkiem Linowym a Orlikiem oraz pomiędzy pływalnią a budynkiem stadionowym. Są one dostępne bezpłatnie w godzinach otwarcia terenu Ośrodka. O wydanie sprzętu należy prosić Animatora Sportu z Orlika.  

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Stadion).

1. Obiekty otwarte są w godzinach 6.00 – 22.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektów z użytkowania przez osoby indywidualne.
2. Osoby indywidualne korzystać mogą z otwartych boisk zewnętrznych (boisko główne trawiaste pozostaje niedostępne).
3. Na terenie każdego z otwartych boisk może przebywać maksymalnie 250 osób jednocześnie. Do limitów liczby osób nie wlicza się: osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanego za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19.”
4. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
5. Wydarzenie sportowe odbywają się z udziałem publiczności. Udostępnia się publiczności nie więcej niż 30 % liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, co drugie miejsce na widowni, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
6. Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
7. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04

Godziny otwarcia

poniedziałek-piątek
6:00 - 22:00
sobota-niedziela
6:00 - 22:00