AKTUALNOŚCI

Obowiązujące wytyczne sanitarne

Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do odwołania wstrzymuje się sprzedaż i wejścia dla klientów indywidualnych na Pływalnię Skalar i Albatros, na podstawie biletów, karnetów i kart partnerskich.

 

Od 19 października 2020 r. (poniedziałek)  na pływalniach odbywać się będą zajęcia:
- nauk i doskonalenia pływania w grupach oraz indywidualnie (organizowane przez Ośrodek),
- aqua aerobiku (organizowane przez Ośrodek),
- szkolnych grup zorganizowanych (na podstawie zawartych umów),
- treningi klubu sportowego (na podstawie zawartych umów),
- klubu fitness (organizowane przez Ośrodek).
Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualnymi harmonogramami, przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Kompleks saun i sala aerobowa pozostają zamknięte.
Korty tenisowe oraz squash pracują bez zmian.

 

Poniżej obowiązujące na terenie OSiR Ursus wytyczne sanitarne:

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie Osir Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Pływalnia Skalar)

1.    Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach 8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2.    Kompleks saun i zjeżdżalnie - nieczynne do odwołania.  
3.    Wstrzymuje się sprzedaż i wejścia na pływalnię dla klientów indywidualnych (na podstawie biletów, karnetów i kart partnerskich).
4.    Na pływalniach odbywać się będą zajęcia:
- nauk i doskonalenia pływania w grupach oraz indywidualnie, aqua aerobiku - organizowane przez Ośrodek,
- szkolnych grup zorganizowanych, treningi klubów sportowych - na podstawie zawartych umów.
5.    Na terenie całego obiektu (także w wodzie)  obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
6.    Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
7.    Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
8.    W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających.
9.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
10.    Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
11.    Indywidualne lekcje nauki pływania z zachowaniem wymaganych 1,5 m odległości między instruktorem a uczestnikiem.
12.    Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
13.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa (maseczka, przyłbica) przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
•    dziecka do ukończenia 5 roku życia;
•    osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
14.    Zalecamy płatność kartą.
15.    Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
16.    Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie Osir Ursus, ul. Orląt Lwowskich 1 (Pływalnia Albatros)

1.    Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach   8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2.    Sauna sucha - nieczynna do odwołania.
3.    Wstrzymuje się sprzedaż i wejścia na pływalnię dla klientów indywidualnych (na podstawie biletów, karnetów i kart partnerskich).
4.    Na pływalniach odbywać się będą zajęcia:
- nauk i doskonalenia pływania w grupach oraz indywidualnie, aqua aerobiku - organizowane przez Ośrodek,
- szkolnych grup zorganizowanych, treningi klubów sportowych - na podstawie zawartych umów.
5.    Na terenie całego obiektu (także  w wodzie) obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
6.    Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
7.    Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają  w strefie czekania.
8.    W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek, żeby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających z szatni.
9.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki dostępne w holu pływalni przy wejściu oraz w strefie szatni męskiej i szatni damskiej.
10.    Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
11.    Indywidualne lekcje nauki pływania z zachowaniem wymaganych 1,5 m odległości między instruktorem a uczestnikiem.
12.    Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
13.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa (maseczka, przyłbica) przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
•    dziecka do ukończenia 5 roku życia;
•    osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
14.    Zalecamy płatność kartą.
15.    Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
16.    Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie Osir Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Klub Fitness)
1.    Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie www.osirursus.pl.
2.    Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na Sali fitness (max. 13 osób).
3.    Obowiązuje zakaz korzystania z zajęć fitness osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
4.    Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5  metrowej odległości.
5.    Bezpośrednio przed recepcją/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
6.    W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających.
7.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt.
8.    Zajęcia trwają 55 minut. Zapewniamy 5 minutową przerwę pomiędzy grupami na wietrzenie pomieszczenia i dezynfekcję.
9.    Rekomendujemy korzystanie z własnych mat. Zapewniamy środki do dezynfekcji użytego przez klientów sprzętu, który powinien być dezynfekowany przez klienta po zakończeniu zajęć.
10.    Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
11.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa (maseczki, przyłbice) przez użytkowników z wyłączeniem osób przebywających na Sali w trakcie zajęć. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
•    dziecka do ukończenia 5 roku życia;
•    osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
12.    Zalecamy płatność kartą.
13.    Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu udziału w zajęciach i przebrania się.
14.    Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3  - Korty tenisowe i squash
1.    Obiekt otwarty  w godzinach 8.00 -22.00.
2.    Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
3.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa (maseczka, przyłbica)przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć osłonę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
•    dziecka do ukończenia 5 roku życia;
•    osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
4.    Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka oraz przy każdym korcie.
5.    Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia sportowego narażonego na bezpośredni kontakt.
6.    Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
7.    Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
8.    Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają  w strefie czekania.
9.    Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
10.    Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
11.    Zalecamy płatność  online lub kartą.
12.    Zalecane jest korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. W przypadku skorzystania z wypożyczalni recepcji kortów, sprzęt (rakiety, piłki) zostaje zdezynfekowany po każdym użyciu.
13.    Sugerowana jest gra bez zmian stron kortu.
14.    Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).
15.    Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3  - Nauka Gry w Tenisa
1.    Osoby uczestniczące w zajęciach oraz korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
2.    Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa (maseczka, przyłbica) przez użytkowników .
3.    Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
4.    Zbiórkę przed zajęciami ustala instruktor tenisa odpowiedzialny za konkretną grupę w specjalnie wyznaczonym na terenie kortów do tego miejscu.
5.    Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
6.    Naukę gry w tenisa mogą podejmować wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.
7.    Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
8.    Po każdych zajęciach następuje dezynfekcja sprzętu sportowego wykorzystanego do przeprowadzenia zajęć przez instruktora.

 

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Stadion)
1.    Obiekty otwarte są w godzinach 8.00 – 22.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektów z użytkowania przez osoby indywidualne.
2.    Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie:
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników,
- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna polegająca na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzeń sportowych odbywa się z ograniczeniem do nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia  oraz bez publiczności.
3.    Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
4.    Na terenie obiektów sportowych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (maski, maseczki, przyłbice albo kask ochronny). Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):
− dziecka do ukończenia 5 roku życia,
− osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa*
− sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
5.    Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
6.    Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad , wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej

WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 04