AKTUALNOŚCI

Zakres pracy obiektów

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów, obiekty OSiR Ursus pracują w następującym zakresie:

PŁYWALNIA SKALAR I ALBATROS
poniedziałek – piątek w godz. 6.00 – 22.00
sobota – niedziela w godz. 8.00 – 22.00
Zajęcia nauk pływania i aqua aerobiku zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.osirursus.pl
Sala aerobowa i sala fitness na Skalarze pozostają nieczynne.

KOMPLEKS SAUN NA SKALARZE
poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 21.45
sobota – niedziela w godz. 8.00 – 21.45

SAUNA SUCHA NA ALBATROSIE
poniedziałek – piątek w godz. 16.00 – 21.45
sobota – niedziela w godz. 14.00 – 21.45

KORTY TENISOWE I SQUASH
poniedziałek – niedziela w godz. 8.00 – 22.00
Zajęcia nauki gry w tenisa dla dzieci i dorosłych zgodnie z harmonogramem dostępnym na www.osirursus.pl

OTWARTE BOISKA REKREACYJNE (bez boiska głównego trawiastego)
poniedziałek – niedziela w godz. 6.00 – 22.00

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ ORLIK POD BALONEM pozostaje nieczynne.

 

Informacje i zasady

Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Pływalnia Skalar) od dnia 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach 8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2. Na terenie całego obiektu (także w wodzie)  obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
3. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
4. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
5. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
6. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
7. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
8. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
9. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę na usta i nos w pomieszczeniu przebieralni. 
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
10. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
11. Zalecamy płatność kartą. 
12. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
13. Zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
14. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
 
Zasady udostepnienia obiektów infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Orląt Lwowskich 1 (Pływalnia Albatros) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 6.00 - 22.00 (poniedziałek – piątek) oraz w godzinach 8.00 – 22.00 (sobota – niedziela).
2. Sauna otwarta w dni powszednie od 16.00 do 21.45, w soboty i niedziele od 14.00 do 21.45.
3. Wanna jacuzzi nieczynna do odwołania.
4. Na terenie całego obiektu (także w wodzie) obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek infekcji. 
6. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają w strefie czekania.
7. W przebieralni zapewniono ograniczoną liczbę szafek do wykorzystania aby umożliwić zachowanie dystansu osób korzystających. 
8. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. 
9. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia narażonego na bezpośredni kontakt z osobami korzystającymi.
10. Obowiązuje przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
11. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie. Maseczka powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć maseczkę na usta                      i nos w pomieszczeniu przebieralni. 
Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
12. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust itp. 
13. Zalecamy płatność kartą. 
14. Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się. 
15. Zajęcia sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
 
Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Stadion) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekty otwarte są w godzinach 6.00 – 22.00. OSiR Ursus zastrzega sobie prawo do częściowego wyłączenia obiektów z użytkowania przez osoby indywidualne.
2. Osoby indywidualne korzystać mogą z otwartych boisk zewnętrznych (boisko główne trawiaste oraz zadaszone boisko Orlik pozostają nieczynne) oraz kortów tenisowych.
3. Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka.
4. Wydarzenie sportowe odbywają się bez udziału publiczności.
5. Na terenie obiektów sportowych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa maseczką ochronną.
6. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku (dotyczy klientów):
- dziecka do ukończenia 5 roku życia,
- osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa*
- sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych.
7. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
8. Obowiązuje zasada zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
9. Korzystający z obiektów, którzy nie przestrzegają powyższych zasad, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu opuszczenia obiektu pracownik OSiR Ursus jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
 
 
Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Korty tenisowe i squash) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Obiekt otwarty w godzinach 8.00 -22.00.
2. Obowiązuje zachowanie limitu osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.
3. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
4. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
5. Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt. Środki dostępne są przy wejściach na teren Ośrodka oraz przy każdym korcie.
6. Na obiekcie prowadzona jest dezynfekcja elementów wyposażenia sportowego narażonego na bezpośredni kontakt.
7. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
8. Zakaz korzystania z obiektu osób z objawami jakiejkolwiek infekcji.
9. Bezpośrednio przed kasą/szatnią może znajdować się jedna osoba, pozostałe osoby pozostają  w strefie czekania.
10. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
11. Zalecana jest rezerwacja kortów online lub telefonicznie.
12. Zalecamy płatność  online lub kartą.
13. Zalecane jest korzystanie z osobistego sprzętu treningowego. W przypadku skorzystania z wypożyczalni recepcji kortów, sprzęt (rakiety, piłki) zostaje zdezynfekowany po każdym użyciu.
14. Sugerowana jest gra bez zmian stron kortu.
15. Po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (nie gromadzenie się).
16. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel a w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.
 
 
Zasady udostepnienia  obiektów  infrastruktury sportowej o charakterze otwartym na terenie OSiR Ursus, ul. Sosnkowskiego 3 (Nauka Gry w Tenisa) od 27 lutego 2021 r.
 
1. Osoby uczestniczące w zajęciach oraz korzystające z kortów tenisowych są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.
2. Obowiązkowe noszenie maseczek zasłaniających usta i nos przez użytkowników. Na boisku, w trakcie gry nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku:
- dziecka do ukończenia 5 roku życia;
- osoby, która nie może zakrywać ust i nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim albo trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.*
3. Zakaz używania przyłbic, szalików, kominów, chust  itp. 
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje nakaz zachowania niezbędnego dystansu 1,5 metrowej odległości.
5. Zbiórkę przed zajęciami ustala instruktor tenisa odpowiedzialny za konkretną grupę w specjalnie wyznaczonym na terenie kortów do tego miejscu.
6. Zalecane jest ograniczenie obecności osób trzecich na terenie kortów tenisowych.
7. Naukę gry w tenisa mogą podejmować wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Ursus zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
9. Po każdych zajęciach następuje dezynfekcja sprzętu sportowego wykorzystanego do przeprowadzenia zajęć przez instruktora.
 
* uprawnienie do żądania przedstawienia odpowiedniego zaświadczenia przysługuje Policji i Straży Miejskiej
 
WSSE w Warszawie tel. 22 620 37 19 wew. 500; 502 171 171
Infolinia NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta) tel. 800 190 590
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna tel. 606 108 040