AKTUALNOŚCI

Wróć z nami do gry!

Propozycje dla klientów posiadających niewykorzystane środki na karnetach na dzień 12 marca 2020 r.

Karnety  na korzystanie z pływalni – wejścia indywidualne
Ważność karnetów zostanie automatycznie przedłużona o 1 rok.
Zapraszamy w godzinach otwarcia obiektu, po uwzględnieniu aktualnego  harmonogramu rezerwacji.

Karnety na zajęcia  aqua aerobicu
1.    Ważność karnetów zostanie automatycznie przedłużona o 1 rok.
Zapraszamy na zajęcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
2.    Środki z karnetów mogą być wykorzystane na pływalniach Skalar i Albatros na wejścia indywidualne lub mogą zostać przeniesione  na inne zajęcia aktualnie oferowane przez OSiR Ursus (zajęcia fitness, wynajem kortów ,  siłownia) .
Opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień korzystania z usługi.

Chęć przeniesienia środków z karnetów na inne aktywności prosimy zgłaszać mailowo na adres :
Klienci pływalni Skalar – plywalnia@osirursus.pl
Klienci pływalni Albatros - albatros@osirursus.pl

Karnety na zajęcia  fitness
1.    Ważność karnetów zostanie automatycznie przedłużona o 1 rok.
Zapraszamy na zajęcia zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
2.    Środki z karnetów mogą być wykorzystane na pływalniach Skalar i Albatros na wejścia indywidualne lub mogą zostać przeniesione  na inne zajęcia aktualnie oferowane przez OSiR Ursus (wynajem kortów , aqua aerobic, siłownia) .
Opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień korzystania z usługi.

Chęć przeniesienia środków z karnetów na inne aktywności prosimy zgłaszać mailowo na adres:
Klienci pływalni Skalar – plywalnia@osirursus.pl
Klienci pływalni Albatros - albatros@osirursus.pl

Karnety na zajęcia nauki pływania

1.  Ważność karnetów na nauki pływania zostanie automatycznie przedłużona o 1 rok.
Do wyboru możliwa jest jedna z poniższych propozycji (pozycja nr 2 lub 3):
2.  Osoby posiadające karnet na zakupione zajęcia w okresie  marzec – kwiecień 2020  mają   pierwszeństwo przy zapisach na  kolejny cyklu rozpoczynającym się od września 2020 r., a środki zostaną automatycznie przeniesione.
Opłata za zajęcia będzie rozliczana zgodnie z ceną obowiązująca w marcu 2020 r.
Chęć  uczestnictwa w cyklu wrześniowym należy potwierdzić mailowo po ukazaniu się harmonogramu zajęć  ( sierpień 2020 r.) .
3.  Osoby, które nie będą chciały kontynuować zajęć nauki pływania od września mogą wykorzystać środki na:
•     inne zajęcia aktualnie oferowane przez OSiR Ursus (nauka gry w tenisa, zajęcia fitness, wynajem kortów , aqua aerobic, siłownia) .
•    jako karnet uprawniający do wejść indywidualnych na pływalnie Skalar i Albatros (rozliczenie minutowe, opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień korzystania z usługi),
•    na lekcje indywidualne:
-   proponujemy promocyjne rozliczenie – tylko za 1 lekcję indywidualną 2 zajęcia grupowe  do dnia 31.08.2020 r.
-  od 1 września 2020 r. -  za 1 lekcję indywidualną 3 zajęcia grupowe.
Termin lekcji należy  ustalać w kasie pływalni lub bezpośrednio z instruktorem.
Opłata zgodnie z cennikiem obowiązującym na dzień korzystania z usługi.
Chęć przeniesienia środków z karnetów na inne aktywności prosimy zgłaszać mailowo na adres :
Klienci pływalni Skalar – plywalnia@osirursus.pl
Klienci pływalni Albatros - albatros@osirursus.pl
•    Jednorazowo na wejścia rekreacyjne  1 zajęcia - 75 minut pobytu.