AKTUALNOŚCI

Program sportowo blisko domu do 2025 roku

„Program sportowo blisko domu do 2025 roku” 
cel 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030
Warszawa wspiera aktywność fizyczną mieszkanek i mieszkańców oraz zaprasza do niej wszystkie osoby, niezależnie od wieku i sytuacji. Codzienna aktywność fizyczna wzmacnia zdrowie i dobre samopoczucie. Służy temu „Program sportowo blisko domu do 2025 roku” do celu 2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu Strategii#Warszawa2030. W programie oferujemy miejsca sportowo-rekreacyjne oraz zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne blisko domu. Informujemy o nich i zachęcamy warszawianki i warszawiaków, aby z nich jak najwięcej korzystali. Program przyjęliśmy Zarządzeniem nr 88/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 27.01.2022 roku.Pełna wersja programu jest dostępna na stronie internetowej m.st. Warszawy: https://um.warszawa.pl/waw/strategia/program-sport-i-rekreacja i https://sport.um.warszawa.pl/program-sport-i-rekreacja-w-warszawie-do-ro...