AKTUALNOŚCI

Komunikat od 1 maja 2021 r.

Mamy dla Państwa dobre informacje! Zwiększamy zakres działalności naszych obiektów!
Od 1 maja 2021 r. na boiskach na otwartym powietrzu może przebywać 50 osób jednocześnie.
Od 4 maja zapraszamy dzieci i młodzież na kontynuację zajęć (cykl  1 – 31 marzec 2021) nauki i doskonalenia pływania a także zajęć nauki gry w tenisa!

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, 546, 574, 617, 654, 683, 700, 748 i 814) informujemy, iż do 7 maja 2021 r. Ośrodek prowadzi działalność dla:
- sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3) ),
- zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
- zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
- zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
- zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, 
- dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
- obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż 50 osób; w przypadku kompleksów sportowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z obiektów, 
- basenów i obiektów sportowych zamkniętych w przypadku zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18 roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia basenu albo obiektu – pod warunkiem prowadzenia działalności bez udziału publiczności.

Pływalnia Skalar i Albatros czynne w godz. 7.00 – 21.00. 
Na zajęcia nauki pływania zapraszamy od 4 maja 2021 r. według harmonogramów obowiązujących w marcu 2021 r.

Korty tenisowe czynne w godz. 8 – 22.00 (rezerwacja kortów tylko i wyłącznie telefonicznie). Na zajęcia nauki gry w tenisa zapraszamy od 4 maja 2021 r. według harmonogramów obowiązujących w marcu 2021 r.

Rezerwacje Orlika na okres od 4 do 7 maja 2021 r. przyjmujemy osobiście, u animatora od 4 maja od godz. 14.00.