AKTUALNOŚCI

Komunikat

Szanowni Państwo,
na mocy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 512, 546 i 617) informujemy, iż do 9 kwietnia 2021 r. wszystkie obiekty OSiR Ursus pozostają NIECZYNNE. Karnety zostaną przedłużone o ten okres a zajęcia odrobione w terminie późniejszym.
Pływalnia Albatros jest nieczynna dla klientów indywidualnych ale serdecznie zaprasza zawodników będących członkami kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich.
Kluby pływackie zrzeszone w Polskim Związku Pływackim, zapraszamy do rezerwacji torów (kontakt: albatros@osirursus.pl, tel. 22 817 51 94).
Na indywidualne treningi pływackie Pływalnia Albatros zaprasza, od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00 – 21.00, po okazaniu stosownego dokumentu potwierdzającego w/w uprawnienia.
Prosimy o przestrzeganie wszystkich zaleceń sanitarnych obowiązujących na terenie pływalni.